Het Platform Duurzame Handel gaat voor 100% gecertificeerde bloembollen en vaste planten in 2024!

De deelnemers leveren hiermee een bijdrage aan een toekomstbestendige bloembollen- en vaste plantensector, waarin kwalitatief hoogwaardige producten met respect voor mens, maatschappij en omgeving worden geteeld en verhandeld. Het Platform is een initiatief van het bedrijfsleven zelf.